Sikkerhed og rengøring

Sikkerhed

ADVARSEL! GRILL ALDRIG INDENDØRS! Tag aldrig en tændt grill med indendørs. Ved grillning dannes der giftige kulilte-dampe, som er meget farlige, da de hverken kan lugtes eller på anden måde mærkes.

  • Hæld aldrig tændvæske eller andre flydende stoffer på en varm grill.
  • Brug aldrig benzin, sprit eller andre eksplosive væsker til optænding.
  • Brug optændingsblokke.

Vedligeholdelse & rengøring

Det er vigtigt at holde sin grill ren. Den daglige rengøring af risten kan klares på et ½ minut ved at rengøre grillristen med grillbørste umiddelbart efter, at du er færdig med at grille. Venter du til grillen er blevet kold, tager det noget længere tid. Ønsker du at gøre grillristen ekstra ren, kan du evt. anvende Heat Beads Easy Grill Starter, der passer til en grillrist på 57-58 cm i diameter, eller smøre grillristen ind i brun sæbe og lade den ligge natten over i en affaldssæk. Herefter spules risten med kold vand. Du kan evt. pensle grillristen med madolie efter rengøringen.

Tøm grillen for aske med passende mellemrum. Grillen skal være helt kold og uden gløder.